MY PERSONAL UNIFORM/ MOJE OSOBNÍ UNIFORMA
STYLING RULES: MATERIAL MIX/ STYLINGOVÁ PRAVIDLA: KOMBINACE MATERIÁLŮ
BLACK HAT
BACK IN BLACK