WHY WE CARE SO MUCH?/ PROČ NÁM TOLIK ZÁLEŽÍ NA NÁZORU OSTATNÍCH?
HOW TO DEAL WITH FOMO/ JAK SE PŘESTAT SROVNÁVAT S OSTATNÍMI
HOW TO DEAL WITH TOXIC FRIENDS/ JAK ROZPOZNAT TOXICKÁ PŘÁTELSTVÍ
HOW TO NOT LET ANYONE STEAL YOUR HAPPINESS/ JAK SI NENECHAT UKRÁST SVÉ ŠTĚSTÍ
HOW DAILY GRATITUDE CAN CHANGE YOUR LIFE/ JAK VÁM KAŽDODENNÍ VDĚČNOST MŮŽE ZMĚNIT CELÝ ŽIVOT
HOW TO DEAL WITH LOW SELF-CONFIDENCE/ JAK SE VYROVNAT S NÍZKÝM SEBEVĚDOMÍM
HOW TO MAKE 2018 BEST YEAR EVER/ JAK UDĚLAT Z ROKU 2018 TEN NEJLEPŠÍ
HOW TO STAY POSITIVE NO MATTER WHAT/JAK ZŮSTAT POZITIVNÍ, AŤ SE DĚJE COKOLI
4 POSITIVE THINGS I’VE LEARNED IN 2017